Wiele napisano na temat tego,jak wymawiać imię Jezus?

Wszyscy zainteresowani tym tematem piszą ,szukają i zastanawiają się nad tym,jak prawidłowo powinno się wymawiać to imię.

Problem uważają za bardzo ważny,gdyż jak wiadomo w Słowie Bożym napisano,że w tym imieniu jest zbawienie.

„I nie ma w żadnym innym zbawienia,gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia,w którym moglibyśmy być zbawienia” Dz.Ap.4:12

W związku z tym wielu ludzi drąży,szuka,wertuje najrozmaitsze tłumaczenia Biblii,a nawet zgłębia  język grecki czy hebrajski,aby dotrzeć do najlepszych źródeł,do oryginalnych języków w których kiedyś spisano Słowo Boże.

Czy jest potrzeba,aby tak bardzo dużo czasu  poświęcać na szukanie i dociekanie,jak nalezy wymawiać imię Jezusa?

W związku z tym,jest także bardzo dużo róznych sprzecznych ze sobą hipotez.Jedni twierdzą,że imię Jezusa należy wymawiać po hebrajsku,ale nawet wśród zwolenników tej wersji,są rozbieżności.Dla jednych poprawna wersja to: Jehoszua lub Jeszua, inni znowu mówią,że tylko Jeszu jest poprawną wersją.

Wspomnieć należy także o takich,którzy praktycznie każdą formę czy to hebrajską cz grecką uważają za fałszywą.

Jak zatem znaleźć poprawną odpowiedź na to pytanie i czy można dojść do poznania prawdy?Wszak Bogu zawsze chodzi o to,aby ci,którzy czytają Słowo Boże,które do nich skierował,doszli we wszystkim do poznania całej prawdy.

Oczywiście próbując odpowiedzieć sobie na to pytanie,będziemy opierać się jak zawsze tylko i wyłącznie na  Biblii,bo tylko tam możemy znaleźć prawidłową odpowiedź.

Imię „Jezus” nakazał Bóg nadać Zbawicielowi,jeszcze zanim on się narodził.

Zarówno Józef jak i Maria otrzymali od Boga polecenie,aby takie imię otrzymał Jego Syn,poczęty z Jego Bożego Ducha.

Pan Bóg podaje przyczyny,dlaczego takie imię ma otrzymać jego syn.

Musi to być bardzo ważne skoro i Józef i Maria dostali przez anioła takie polecenie wraz z wyjaśnieniem,co to znaczy.Anioł wyjaśnia,dlaczego to własnie imię ma otrzymać Syn Boży.

„Porodzi syna,któremu nadasz imię Jezus,On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” Mat.1:21

„Oto dziewica pocznie i porodzi Syna,któremu nadadzą imię Emmanuel,to znaczy „Bóg z nami” Mat.1:23

Słowa te skierował Bóg do Józefa,wyjaśniając,że ten syn będzie zbawicielem,a także,że przez niego sam Bóg będzie z ludzmi.

Natomiast Marii,także anioł nakazał takie imię nadać synowi,którego urodzi,oraz zapowiedział,ze ten własnie urodzony przez nią syn będzie nazwany synem Najwyższego i Bóg da Mu na zawsze królestwo i tron  Dawida.

„Oto poczniesz i porodzisz Syna,któremu nadasz imię Jezus.Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego.a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida” Łk.1:31-32

A więc powody dla których takie imie zostało nadane Jezusowi zostały wyjaśnione.

Będzie On wielki,będzie nazwany synem Najwyższego Boga,otrzyma królestwo Dawida, zbawi lud od grzechów i Bóg bedzie z nami przez to imię.

Należy powiedzieć,że Bóg swoich wysłanników obdarzał swoją mocą i autorytetem,Bóg mówił o takich posłanych przez Niego do ludzi reprezentantach,że jest w nich jego Imię.

Przykładem takiego Bożego wysłannika,który prowadził naród izraelski z Egiptu,jest Anioł,o którym Bóg powiedział takie własnie słowa.

„Oto Ja posyłam anioła przed tobą,aby cię strzegł w czasie twej drogi i doprowadził cię do miejsca,które ci wyznaczyłem.Szanuj go i bądź uwazny na jego słowa.Nie sprzeciwiaj mu się w niczym

gdyż nie przebaczy waszych przewinień,bo Imię Moje jest w nim.”

Słowa te skierował Bóg do Izraelitów aby byli posłuszni we wszystkim temu Bożemu aniołowi,gdyż w nim było Imię Boga,czyli rozporządzał on Bozym autorytetem,Jego mocą,potęga,wszystkim tym czym dysponuje sam Bóg.

Tak samo w imieniu Bożego Syna,Jezusa miało być Boże Imie,czyli również Jezus miał otrzymać wszelkie atrybuty Boga,aby nimi dysponować dla zbawienia ludzi.

Otrzymał On od Boga jeszcze większe przywileje i władzę,gdyż już Mojżeszowi zapowiedział Bóg,że wzbudzi w przyszłości takiego proroka,który będzie miał taką władzę,że  kazdy kto nie będzie chciał Go słuchać,zostanie zgładzony.

Powiedział przecież Mojżesz:Proroka jak ja wzbudzi wam Pan Bóg nasz spośród braci waszych,słuchajcie Go we wszystkim co wam powie.A każdy kto nie posłucha tego proroka,zostanie usunięty z ludu” Dz.3:22-23.

A więc w imieniu Jezus miało być imię Boże,to przez niego Bóg miał być z ludźmi i w imieniu Jezus miało być zbawienie.W tym imieniu miał być lud zbawiony.

Hebrajskie imię Jezus oznacza „JHWH jest zbawieniem”.

A więc taki jest znaczenie imienia Jezus.

Teraz przejdziemy do kwestii,jak powinniśmy wymawiać imię”Jezus”?Czy w jakiś szczególny,może hebrajski ,może grecki sposób.Czy ważne są spory  o to i czy nalezy szukać,przekopywać  stare dokumenty aby  tego dochodzić?

Uważam,że wszystko co jest nam do tego potrzebne,znajduje się w każdej Biblii,którą czytamy,obojetnie czy jest ona współczesna czy stara.

Aby to zrozumieć,jak zwykle nalezy rozumieć czasy,czyli co dotyczy czasu Ewangelii,przed śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa a co skierowane jest do kościoła Chrystusowego,który narodził się w Dniu Pięćdziesiątnicy.

Zanim zaczniemy zastanawiać się nad głównym tematem,należ zadać sobie pytanie,dlaczego  tak wiele wierzących stara się za wszelką cenę dociec tego prawdziwego,oryginalnego imienia Pana,dlaczego jest to dla nich takie ważne.

Po przeczytaniu wielu artykułów na ten temat,stwierdziłam,że uważają oni,że jeśli nie  dojdą do oryginału,nie będą dokładnie znać tego imienia, pozbawieni być mogą nawet zbawienia.

Inaczej mówiąc,chcą używać imienia Pana Jezusa w takiej formie,jaka obowiązywała dwa tysiące lat temu.

Myślą,że wypowiadając to imię inaczej niż brzmiało ono w oryginale,zwracają się nie do tego Jezusa co potrzeba,a wypowiadając to imię tak jak zwracano się do Jezusa w czasach kiedy żył na ziemi,zwracają się do właściwego Jezusa.Na tym właśnie polega ich problem.

Teraz zobaczymy,jakie są fakty i jaka jest prawda.

Zacznę od tego,ze w czasach kiedy Zbawiciel żył i nauczał wśród Żydów imię Jezus nosiło wielu ludzi. W Biblii są wzmianki o żydowskim magu,fałszywym proroku,który nazywał się Bar-Jezus,a także o  zydowskim chrześcijaninie Jezusie zwanym Justusem.

„Gdy przeszli przez całą wyspę aż do Pafos,spotkali pewnego maga,fałszywego proroka żydowskiego,imieniem Bar – Jezus”, który należał do otoczenia prokonsula  Sergiusz Pawła,człowieka roztropnego”

„I Jezus zwany Justusem.Ci będąc z Żydów,są jedynymi współpracownikami dla Królestwa Bozego,którzy stali się dla mnie pociechą” kol.4:11

Zwróćmy uwagę szczególnie na ten drugi przypadek, mianowicie Jezusa zwanego Justusem. Od razu widać,że do  imienia,które ktoś nosił dodawane było jakieś określenie,które  tę właśnie osobę pozwalało odróżnić od innej osoby o tym samym imieniu.

Był to jakbysmy dziś powiedzieli,taki przydomek,coś szczególnego co charakteryzowało daną osobę.

W przypadku Jezusa zwanego Bar-Jezus,nie wiemy co to znaczyło,w przypadku Jezusa zwanego Justusem,było to prawdopodobnie jakies dodatkowe imię.

Często zwracano się do  kogoś po imieniu zaznaczając dla odróznienia od innych,czyim jest synem,a często było to po prostu miejsce z którego dana osoba pochodziła.

Aby nie popełnić pomyłki i zwracać się do tego właściwego człowieka,Syna Bożego,który także otrzymał imię Jezus,Pan Bóg bardzo dokładnie sprecyzował i bezbłednie określił,o którego Jezusa chodzi.

Ten sam zwrot, który został użyty na określenie bliżej nam nieznanego Jezusa zwanego Justusem,został dokładnie w tych samych słowach zastosowany do Jezusa naszego Zbawiciela.

Już na początku pierwszej Ewangelii,ewangelii Mateusza,Słowo Boże wskazuje wyraźnie i pozwala nam określić bezbłędnie,kim jest nasz Jezus i uniemozliwia nam pomylenie Go z jakimkolwiek Jezusem.

W rozdziale pierwszym,podając rodowód Jezusa  Mateusz pisze, jak zwany był nasz Pan Jezus.

„Jakub ojcem Józefa,Męża Maryi,z której narodził się Jezus,zwany CHRYSTUSEM” Mat.1:16

A więc wiemy,jak zwany był Jezus,nasz zbawiciel.Zwany był On Chrystusem.

To właśnie  określało Go dokładnie,tego Jezusa na którego czekali Żydzi.Gdy  Herod usłyszał,ze  narodził się król zydowski,wypytywał arcykapłanów o to,gdzie miał się narodzić Chrystus.

To własnie,że był On Chrystusem, było cechą,która określała tego żydowskiego  nowo narodzonego króla.

Oprócz tego,również miejsce,gdzie narodził się Jezus zwany Chrystusem określało tego właściwego Jezusa.

„Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich,gdzie ma się narodzić Chrystus.Ci  mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim,bo tak napisał Prorok” Mat.2:4-5

Przez cały okres swojej działalności  Jezus nauczał wśród narodu żydowskiego,czynił cuda i znaki i starał się przekonać Zydów aby uwierzyli,że jest On tym,który jest Chrystusem.

Choć nie  ujawniał od razu wszystkiego i nie mówił o tym wszystkim,ale czynił takie niezwykłe znaki,że ci którzy je widzieli,jesli tylko byli usposobieni, musieli  uznać,ze Ten Jezus jest Chrystusem.

Pierwszymi,którzy to zrozumieli i którym było objawione to,aby w Jezusie uznać Chrystusa,byli Jego najbliżsi uczniowie.

Apostoł Piotr zapytany przez Jezusa,za kogo oni Go uważają,odrzekł,ze Jezus jest Chrystusem,synem Bożym.

„A odpowiadając Szymon Piotr rzekł:Tyś jest Chrystus,Syn Boga żywego” Mat.16:16

Również miejsce z którego Jezus zwany Chrystusem pochodził zostało uzyte do dokładnego określenia tego Chrystusa,któremu nadano imię Jezus.

Rzesze zaś mówiły: To jest Prorok Jezus,ten z Nazaretu Galilejskiego” mat.21:11

Jezus nie mówił jawnie,że jest On Chrystusem,starając się pobudzić i zainteresować  wszystkich tym co czynił,aby ci którzy Go widzieli i słyszeli sami  odpowiedzieli na Jego znaki i naukę,aby odpowiedzieli na Jego powołanie.

Nie mówił jawnie,szczególnie na początku swojej działalności,że jest Chrystusem.

Na okreslenie swojej osoby używał najczęściej określenia „Syn Człowieczy”

Jednak kilka razy,pod koniec  swojej misji  oznajmił On wobec uczniów i tłumów,że jest Chrystusem, jedynym nauczycielem i mistrzem.

” Nie chciejcie  również,żeby was nazywano mistrzami,bo jeden jest tylko wasz Mistrz,Chrystus” Mat.23:10

A więc Jezus z Nazaretu w Galilei to Jezus Chrystus.To jest znak rozpoznawczy prawdziwego Jezusa,tego,którego imię jest zbawieniem,częśc tego imienia to Chrystus.

Jezus przed swoim odejściem ostrzega uczniów przed  przed tymi,którzy przyjdą podszywając się pod Jego imię.I  ma tu na myśli tych,którzy będą podawali się za Chrystusa. Nie mówi,że pojawią się pod imieniem Jezus,ale że  zwiodą wielu,gdy przyjdą pod Jego imieniem.Będą podawali się za Chrystusa,a więc Jego imię jest także Chrystus.

„Albowiem wieli przyjdzie w imieniu moim,mówiąc:Jam jest Chrystus i zwiodą wielu” Mat.24:5

A więc przyjdą w imieniu Jezusa i będa sie podawali za Chrystusa. Przyjdą jako Mesjasze.Jezus ostrzega  swoich uczniów,że wielu przyjdzie  pod Jego imieniem i będą twierdzić,że są Chrystusami. Jezus z nazaretu w Galilei utożsamia znak,że jest nazwany Chrystusem,ze swoim imieniem.

A więc nie jest ważne jak wymawiamy imię Jezus,wymawiamy  to w swoim własnym języku ,którym się posługujemy,gdziekolwiek żyjemy.Dla pewności,ze chodzi o tego własnie Jezusa, mamy jeszcze dodatkowe określenie,jakby drugi człon dodany do imienia Jezus,a jest to „Chrystus”

Zobaczymy dalej na podstawie wersetów biblijnych,że ta własnie nazwa „Chrystus’ określająca Jezusa,jest tak nierozerwalnie związana z Jego imieniem, że zawsze występuje razem a  w  listach do kościoła najczęściej jest używana tylko nazwa  Chrystus,jako Jego imię i  wiemy,że chodzi  w tym wypadku o tego właśnie Jezusa.

Zobaczmy o którego Jezusa zapytuje Żydów Piłat,gdy zwraca się do nich czy ma uwolnić Barabasza czy Jezusa?

Gdy się więc zebrali,rzekł do nich Piłat:Którego chcecie abym wam wypuścił,Barabasza czy Jezusa,którego zowią Chrystusem?” Mat 27:17 BW

„Rzekł do nich piłat:<<Cóż więc mam uczynic z Jezusem,którego nazywają Mesjaszem..” mat.27:22

Widzimy więc,ze Piłat dokładnie okresla o którego Jezusa chodzi,o Tego którego nazywają Chrystusem.Chodzi mu o Jezusa Chrystusa.

To Chrystus jest tym Jezusem,a Jezus tym Chrystusem o którego nam chodzi.Nie jest ważne jak dokładnie ,najbliżej oryginalnego języka sprzed dwóch tysięcy lat będziemy znali wymowę imienia Jezus.Wystarczy,że tak jak Piłat będziemy wiedzieli i mówili,że jest to Jezus,nazywany Chrystusem,czyli Jezus Chrystus.

Jest jeszcze jeden sposób, dzięki któremu łatwo wiemy,czy chodzi o Tego własnie Jezusa. Jest to nadany Mu przez Boga tytuł,którego uzywamy zwracając się do Niego lub mówiąc o Nim.

Tym tytułem jest słowo „Pan”Gdy mówimy Pan Jezus,każdy wie,że chodzi o Jezusa Chrystusa.Jest to także część imienia Jezusa.Jezus został przez Boga uczyniony Panem i Chrystusem,a więc to są obok Jego własnego imienia,nadanego Mu także z polecenia Boga,dodatkowe nazwy na określenie Tego Jezusa ,Jezusa Nazareńskiego.

Bardzo dokładnie tłumaczy to  kilkukrotnie apostoł Piotr,zwracając się do pierwszych wierzących w dniu Pięćdziesiątnicy,a więc do rodzącego się w tym dniu kościoła Chrystusowego.

Najpierw wyjaśnia,że Jezusa i określa bliżej,że chodzi mu o Jezusa Nazarejczyka,ukrzyżowano,a następnie w dalszych słowach wyjaśnia,że Tego własnie Jezusa,czyli Jezusa z Nazaretu,Bóg wskrzesił.

I znowu parę wersetów dalej  znowu tłumaczy zwracając uwagę słuchających,ze Tego własnie Jezusa o którym mówił,a więc Jezusa Nazarejczyka,Tego,którego Bóg wskrzesił, uczynił Bóg Panem i Chrystusem.

Zwrócmy uwagę jak precyzyjnie opisuje,określa Piotr Jezusa,o którym głosi.

„Mężowie izraekscy! Posłuchajcie tych słów: Jezusa Nazareńskiego,męża którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe,cuda i znaki,jakie Bóg przez Niego między wami uczynił ,jak to sami wiecie” Dz.2:22BW

A więc  chodzi o Jezusa Nazarejczyka.I dalej mówi:

„TEGO własnie Jezusa wskrzesił Bóg,a my wszyscy jesteśmy tego świadkami” Dz.2:32 BT

A  więc Tego Jezusa Bóg wskrzesił,Tego nie innego.I dalej:

„Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela,że PANEM i CHRYSTUSEM uczynił Go Bóg,TEGO Jezusa,którego wy ukrzyżowaliście” Dz.2:36 BW

A więc najpierw przekonuje Piotr i dowodzi,że Ten Jezus z Nazaretu został ukrzyżowany, następnie ten Jezus  został przez Boga wskrzeszony z martwych i Ten Jezus został przez Boga uczyniony Panem i Chrystusem.To są także obok imienia Jezus, imiona Jezusa Nazarejczyka.

Przekonujemy się o tym chwilę dalej,gdy Piotr  oznajmia co mają czynić ci,ktorzy uwierzyli,że Ten Jezus jest Panem i Chrystusem.

Otóż w następnym zdaniu oświadcza on,że mają ochrzcić się w imię tego,o którym im przed chwilą głosił.A w jakie imię mają oni dać się ochrzcić?

To imię to Jezus Chrystus.W imię Jezusa,który jest Chrystusem.

„Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr i niech każdy ochrzci się w Imię Jezusa Chrystusa,na odpuszczenie grzechów waszych,a weźmiecie w darze Ducha Świętego” dz.2:38

W takie imię, w imię” Jezus Chrystus”

W takie samo imię, w imię „Jezus Chrystus”,uzdrowił Piotr  człowieka chorego.Zobaczmy jakiego wzywał imienia?

„….w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka,chodź” Dz.3:6

Następnie  Piotr tę samą prawdę głosi arcykapłanom i starszym,przekonując ich,że uzdrowił tego człowieka  w imię tego,którego ukrzyzowli,a którego Bóg wskrzesił z martwych. Jakie to było imię mówi werset Dz. ap. 4:10.

„To niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela.że w imie Jezusa Chrystusa Nazarejczyka-którego wy ukrzyżowaliście ,a którego Bóg wskrzesił z martwych-że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy” Dz.4:10

A więc znowu to samo imię,to imię to Jezus Chrystus.

To przez to imię,imię Jezusa,który jest Chrystusem  jest usprawiedliwiony z grzechów.Przez imię Jezus Chrystus,wezwane nad każdym podczas chrztu w imię Jezusa Chrystusa.

„Wszyscy prorocy świadczą o tym,że kazdy kto w Niego wierzy,przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.” dz.10:43

W jaki sposób? podczas chrztu w Jego imię,w imię Jezusa Chrystusa.To tego imienia wzywano podczas chrztu,nad każdym ochrzczonym.

„Dlaczego teraz zwlekasz ?Ochrzcij się i obmyj z twoich  grzechów ,wzywając Jego imienia” Dz. 22:16

To imię Jezusa,który jest Chrystusem wzywano  nad każdym,który był ochrzczony w to imię.

„Czy nie oni bluźnią zaszczytnemu Imieniu,które wypowiedziano nad wami” Jak. 2:7

Zobaczmy jeszcze jakim zmianom podlega imię Zbawiciela.W ewangeliach,które są opisem Jego życia i działalności, prawie zawsze opisuje się Go jako Jezus lub Jezus z nazaretu.

Natomiast począwszy od dziejów apostolskich i wszystkich listach skierowanych do kościoła, prawie zawsze używane jest imię Jezus Chrystus albo też Chrystus Jezus.

Nazwa Chrystus przechodzi na pierwsze miejsce.

Najczęściej jednak stosuje się  do Zbawiciela określenia Chrystus.Praktycznie samo imię Jezus nie występuje juz w listach apostolskich.Zawsze w połączeniu z „Chrystus”.

To określenie „Chrystus ” staje się wystarczające aby wiedzieć o kogo chodzi,to „Chrystus” określa Tego Jezusa,którego mamy wzywać.

Nie taka,czy inna forma imienia Jezus,występująca w danym języku nam współczesnym czy tez starożytnym,nie dokładne poznanie w jaki sposób imię Jezus brzmiało za czasów Jezusa.

Wazne jest to abyśmy wypowiadali imię Jezus z połączeniem „CHRYSTUS”,gdyż tylko w tym imieniu jest zbawienie,w imieniu Jezusa Chrystusa.

W Liście do Rzymian samo „Chrystus” użyte jest jako imię  oznaczające osobę Zbawiciela Pana Jezusa 31 razy.I tak samo jest w każdym liscie,w większości użyte jest tam sama nazwa Chrystus.

„A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam,gdzie imię Chrystusa było jeszcze nie znane…” Rz.15:20

Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego,który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy :pojednajcie się z Bogiem” 2kor.5:20

Tak samo zaszczytny tytuł „Pan” używany jest do Jezusa,często  użyte jako Pan Jezus lub Pan Jezus Chrystus.

To Jezusa Chrystusa jako Pana głosili apostołowie,to my swoimi ustami wyznawać mamy,że Jezus jest Panem.gdyż Bóg uczynił Go naszym Panem.

W imię Pana Jezusa Chrystusa zostaliśmy obmyci z grzechów ,usprawiedliwieni i uświęceni.

„>>lecz zostaliście obmyci uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego” 1 Kor.6:11

To nie od tego w jaki sposób poprawnie czy mniej poprawnie wypowiemy słowo Jezus zależy nasze zbawienie ale  od tego czy będziemy wyznawać Jezusa,że jest Panem oraz Chrystusem.

Wzywając Jego imienia wzywac mamy imienia Pana Jezusa Chrystusa.

„..którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana” 1 Kor.1:2

To po to napisał swoją ewangelię apostoł Jan,kiedy podsumował ją słowami,że opisano wszystko co czynił Jezus,abyśmy wierzyli,że Jezus jest Chrystusem,Synem Bozym.

„Te zaś są spisane,abyście wierzyli,że Jezus jest Chrystusem,Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w Imieniu Jego” J:20:31

Gdyż 

„Każdy kto wierzy,że Jezus jest Chrystusem,z Boga się narodził..” 1 Jana 5:1

A więc musimy zrozumieć,że nie sposób taki lub trochę inny w jaki wypowiadamy imię „Jezus”,bo żyjemy akurat w Polsce,Grecji czy  gdzie indziej ma znaczenie,tym bardziej,ze brzmi ono podobnie we wszystkich językach,ale imię Jezus Chrystus ma znaczenie,gdyż Ten Jezus,nasz Zbawiciel to Jezus Chrystus.

Nazwa Chrystus brzmi jeszcze bardziej jednakowo we wszystkich współczesnych językach świata.

A więc nasz Jezus to Chrystus Pan.