Na początek zacytuję kilka wersetów,które jasno i niezbicie mówią o tym,że to od wiary przede wszystkim zalezy nasze zbawienie.

Wiara jest podstawą zbawienia,wiara jest najważniejsza  i dlatego tak ważne ,abyśmy mieli właściwą wiarę,abyśmy wierzyli w to,w co powinnismy wierzyć,czyli wierzyć w to,co nakazuje nam Biblia.

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę,a to pochodzi nie od was,ale jest darem Boga” Ef,2:7

„A że w Prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia, przed Bogiem,wynika stąd,że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Gal.3:11

„I dlatego tylko ci,którzy polegają na wierze,mają uczestnictwo w błogosławieństwie,wraz z Abrahamem,który dał posłuch wierze.” Gal.3:9

„Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa,dla wszystkich,którzy wierzą..” Rz.3:22

A więc wyszukamy teraz tych fragmentów Pisma,które mówią o bezpośrednim związku wiary ze zbawieniem.

Zaczniemy od ewangelii w/g Jana,gdyż jest w niej bardzo dużo wersetów mówiących właśnie o tym.

W co wierzyć aby otrzymac życie wieczne.

Już na początku napisano,że  mamy wierzyć w imię Jednorodzonego Syn Bożego.Mamy wierzyc,że Jezus jest Synem Bożym.

„Tak bowiem Bóg umiłował świat,że Syna Swego Jednorodzonego dał,aby każdy kto w Niego wierzy,nie zginął ale miał życie wieczne” Jana 3:16

Dalej sam Jezus potwierdza tę samą prawde.

„Zaprawdę,zaprawdę powiadam wam,kto we mnie wierzy ma życie wieczne” Jana 6:47

W Jana:5:24 podano,powiedział to równiez sam Pan Jezus,że życie wieczne zależy także od wiary w Boga,który posłał Swego Syna Jezusa.

„Zaprawdę,zaprawdę powiadam wam: kto słucha słowa mego i wierzy w Tego,ktory mnie poslal,ma życie wieczne i nie idzie na sąd,lecz ze śmierci przeszedł do życia” J.5:24

Podsumowaniem ewangelii w/g Jana jest prawda,że calą ewangelię napisano po to,abyśmy wierzyli,że Jezus jest Mesjaszem,Synem Bożym,

Jesli w to będziemy wierzyć,będziemy mieli życie wieczne.

„Te zaś zapisano,abyście wierzyli,że Jezus jest Mesjaszem Synem Bożym i abyście wierzc mieli życie wieczne w imię Jego” J,20:31

A więc znowu prosto i jasno zapisane słowa od jakiej wiary zalezy życie wieczne. Jezusa pojawia się jeszcze jednen warunek wiary,ktora jest konieczna do zbawienia,

Jest to wiara w zmartwychwstanie Jezusa,a dokladnie w to,że Bóg wskrzesil Go zmartwych.

Większość listu do Rzymian poświęcona jest usprawiedliwieniu z wiary,a podsumowaniem tego tematu są słowa Rzymian 10:9,które mówią o tym,że wiara w to,że Bog wskrzesił Jezusa z martwych daje zbawienie.

„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz,że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz,że Bóg Go wskrzesil z martwych,osiągniesz zbawienie”Rz.10:9

W tę prawdę mamy wierzyć.Tak mówi Slowo Boże.

O tym samym poucza nas Rzymian 4:23-24.

‚Dla tego tez poczytano  mu to za sprawiedliwosc.A to ze poczytano mu,zostalo napisane nie ze wzgledu na niego samego,ale i ze wzgledu na nas,jako,ze bedzie poczytane i nam,ktorzy wierzymy w Tego,co wskrzesil z martwych Jezusa,Pana naszego” 

Przez taką wiarę stajemy się sprawiedliwi przed Bogiem.

Takie same prawdy wiary podane są w listach Jana.

Mamy wierzyć ze Jezus jest Mesjaszem Synem Boga.

„O tym napisałem wam,ktorzy wierzycie w imię Syna Bożego,abyście wiedzieli,ze macie życie wieczne”

To są wszystkie prawdy,w ktore mamy wierzyć aby być zbawionym.

Nigdzie  w zadnym miejscu nie jest powiedziane,że nasze zbawienie zalezy od wiary,że jezus jest rowny Bogu,że  Jezus jest Bogiem JHWH,ze Jezus preeegzystowal,nigdzie nie jest to zapisane,ze mielibysmy w takie prawdy wierzyc. Dlatego tez trzymajmy sie biblijnej wiary,gdyż tylko taka wiara jest wiarą prawdziwą i czysta i daje zbawienie.