Wiara jest najważniejsza.Wiara jest podstawą zbawienia,wiara jest powodem usprawiedliwienia.
Bez wiary nie można podobać się Bogu podobać.
Co to wszystko znaczy?
Już w czasach kiedy naród Izraela nie był jeszcze narodem wybranym,Bog powołał na swego sługę Abrahama,protoplastę narodu Izraela i powierzył mu zadanie wyjścia z ziemi w której zył i udania się do ziemi obiecanej.
Bóg przyrzekł Abrahamowi, że stanie się on ojcem wielu narodów,że będzie miał własnego zrodzonego przez siebie syna,chociaż zarówno on jak i jego żona Sara byli już bardzo starzy i z ludzkiego punktu widzenia było to niemożliwe.
Pomimo tego Abraham usłuchał Bożego wezwania udając sie do miejsca,ktore mu Bog wskazał jak również uwierzył w Bożą obietnicę,że będzie maiał własnego syna.
To własnie wiara Abrahama została mu poczytana za sprawiedliwość,na podstawie wiary w to co Bóg obiecał został on uznany przez Boga za sprawiedliwego.
Nie był on w tym czasie obrzezany,obrzezanie zostało mu nakazane jako znak-pieczęć usprawiedliwienia osiągniętego z wiary.
Przez to własnie stał się on ojcem wszystkich obrzezanych,ktorzy od tego czasu mieli obowiązek obrzezać kazdego potomka narodu wybranego a takze ojcem wszystkich przyszłych ludzi spoza narodu Izraela,którzy w oparciu o wiarę,taką jaka okazał Abraham przed obrzezaniem,stali się jego potomkami.
A więc już Abraham,protoplasta i ojciec narodu żydowskiego został usprawiedliwiony z wiary.
List do Hebrajczyków w rozdziale 11 wymienia wielu bohaterów starego testamentu,zyjących zarówno przed nadaniem Prawa a także po nadaniu prawa Izraelowi,którzy zostali usprawiedliwieni ze swojej wiary jaka posiadali.
Byli to ludzie z narodu wybranego jak również ludzie z narodów tzw.pogańskich.
Widzimy więc,że Bóg zawsze usprawiedliwiał swoich wybranych na podstawie wiary.
Działo się tak,dlatego,ze jak mówi Biblia na podstawie Prawa nikt nie może stać się sprawiedliwym w oczach Bożych.
Dlaczego? Otóz Pismo mówi nam,że Prawo nie może nikogo doprowadzic do doskonałości,nie może dać życia wiecznego,ponieważ aby życ trzeba całkowicie wypełnic całe prawo.Nie było to możliwe,ponieważ nikt z ludzi nie był w stanie wypełnic całkowicie wszystkich przykazań i wymogów Prawa,ponieważ wszyscy jako potomkowie Adama dziedziczli po nim grzeszną naturę i słabe ciało.I to ciało czyniło bezsilnym Prawo i uniemożliwiało spełnienie wszystkich jego wymagań.
Bóg nadając Prawo objawił swojemu ludowi wymagania,którymi mieli sie oni kierować,wiedząc jednocześnie,ze nikt nie jest w stanie wypełnic je całkowicie. Prawo stało sie tylko drogowskazem,wychowawcą i pokazywało ludziom jak bardzo są grzeszni,słabi i bezsilni.
Grzeszna natura i słabe ciało odziedziczone po praojcu Adamie skazywało wszystkich od urodzenia a nawet od poczęcia na smierc.
Dlatego własnie w okresie w ktorym nie było jeszcze Prawa, czyli od Adama do Mojżesza,ludzie umierali chociaz nie przekraczali oni wtedy Prawa,ktorego jeszcze nie było i tym samym grzechu im nie poczytywano,gdyż grzech jest przekroczeniem Prawa. Umierali na skutek grzechu Adama którym byli obciazeni jakby genetycznie.
Bóg jednak przez cały czas,wiedząc i widząc bezsilność ludzi,w swoim wielkim miłosierdziu i miłości dla nich,zapowiadał ze przyjdzie kiedyś na świat człowiek,który całkowicie wypełni Prawo,spełni jego wymogi i przez to stanie się odkupicielem,który wykupi lud z przekleństwa Prawa,którego nikt z nich nie mógł wypełnić.
Pan Bóg zapowiadał,że każdy kto uwierzy w Tego właśnie człowieka zostanie z tej wiary usprawiedliwiony,stanie sie sprawiedliwym przed Bogiem.
Wiemy,że Człowiekiem tym okazał się obiecywany przez Boga Jezus z Nazaretu.
Bóg powiedział,że kazdy kto wierzy,że Jezus Nazarejczyk jest posłanym przez Boga Jego Synem,namaszczonym przez Boga Jego Swiętym Duchem,czyli Chrystusem-Mesjaszem,który wypełnił całkowicie Prawo,umarł za nasze grzechy i został przezx Boga wskrzeszony z martwych,kazdy zostaje przed Bogiem usprawiedliwiony z takiej własnie wiary darmo,nie przez wypełniania uczynków Prawa ale tylko i wyłącznie przez taka wiarę.
Kazdy kto w to wierzy obojętnie z jakiego narodu pochodzi