Omawiać bedę w dalszym ciągu temat usprawiedliwienia z wiary.
Jak pisałam poprzednio,tylko z wiary mozna stac sie sprawiedliwym przed Bogiem,a więc bardzo wazne jest aby mieć prawdziwą wiarę tzn wierzyć w takie prawdy,aby zostac z tej wiary usprawiedliwionym.
Przedstawię ten temat na przykładzie narodu izraelskiego ze starego testamentu,gdyż uwazam,że na tym właśnie przykładzie będzie łatwo zrozumieć tę kwestię.
Wiemy,że Bóg wybrał naród izraelski na swój lud,na swoją własność.
Wyprowadził go z niewoli Egiptu,zawarł z nim przymierze,dał mu swoje prawo.
Pan Bóg zapowiedział,ze kazdy kto wypełni wszystkie nakazy przepisy prawa,będzie żył.
„BĘDZIECIE PRZESTRZEGAC MOICH USTAW I MOICH WYROKOW.CZŁOWIEK<KTORY JE WYPEŁNIA,ŻYJE DZIĘKI NIM.JA JESTEM PAN" Kapł.18:5
Izraelici w odróznieniu od narodów pogańskich znali jedynego prawdziwego Boga,wierzyli w niego,słuzyli Mu i starali sie z róznym skutkiem spełniac wymogi prawa Bozego.
Ponieważ jednak nikt z ludzi nie mógł całkowicie wypełnic wszystkich wymogów prawa,gdyz uniemożliwiało to grzeszne,słabe ciało odziedziczone po praojcu Adamie,tym samym nikt na pdstawie wypełniania uczynków prawa nie mógł uzyskac przed Bogiem usprawiedliwienia.
Pan Bóg wiedząc,że człowiek nie jest w stanie wypełnić doskonale prawa,gdyz wszyscy,zarówno Żydzi jak i poganie byli w niewoli grzechu,postanowił z łaski przez swoje miłosierdzie i miłość do grzesznyc ludzi dać im wyjście z tej beznadziejnej sytuacji,nie rezygując zarazem i nie wycofując sie ze swoich praw i postanowien,gdyz Bóg nigdy nie cofa tego,co raz powiediał.Jego ppostanowienia są nieodwołalne,gdyz Bóg jest niezmienny.
Przez cały czas zapowiadał ze przyjdzie kiedyś na świat człowiek,który całkowicie wypełni Jego prawo,jedyny srawiedliwy.
Wiemy,że człowiekiem tym był Jezus Nazarejczyk,Syn Boga,posłany przez Niego i namaszczony Jego Świętym Duchem.
Jezus Chrystus,jako jedyny człowiek wypełnił wszystkie wymogi prawa Bozego,które Bóg nadał narodowi Izraela.
"NIE SĄDZCIE ŻE PRZYSZEDŁEM ZNIEŚ PRAWO ALBO PROROKÓW.NIE PRZYSZEDŁEM ZNIESC ALE WYPEŁNIĆ" Mat.5:17
Dlatego stał sie On jedynym,którego Biblia nazywa sprawiedliwym.
Zgodnie z tym,co Pan Bóg powiedział,ze kto wypełni wszystkie wymogi prawa,całe prawo,będzie przez to żył,Jezus przez spełnienie całego prawa,stał sie sprawiedliwym i nabył prawo do zycia.
Nie przekroczył zadnego prawa,a więc grzechu nie popełnił,gdyz grzech jest przekroczeniem bozego prawa.
W zwiazku z tym śmierć się Jezusowi nie należała,gdyz zgodnie z Rz.6:23 śmierc jest zapłata za grzech.
I to zycie złożył w ofierze za nasze grzechy,za wszystkich ludzi,którzy o własnych siłach nie byli w stanie wypełnic bozego prawa i zdobyc zycia wiecznego.
Widzimy teraz jak wielkiej rzeczy dokonał dla nas Bóg,który własnego Syna,jedynego sprawidliwego,który wypełnił bez zarzut Jego prawo,wydał dla nas na śmierć.
Jak wielką miłość Bóg okazał nam,grzesznikom i jak wielką ofiarę poniósł dla nas Jezus,który własne doskonałe begrzeszne życie złozył na ofiarę za nasze grzechy.
Uczynił to z wasnej woli,pragnąc wypełnic wole Ojca i ratować nas z niewoli grzechu.
"DLATEGO MILUJE MNIE OJCIEC<BO JA ZYCIE MOJE ODDAJE<ABY JE ODZYSKAC.NIKT MI GO NIE ZABIERA LECZ JA OD SIEBIE JE ODDAJE" Jana 10:17-18
Pan Bóg,który jest miłosierny,widząc,że nikt o własnych siłach nie jest w stanie wypełnic Jego prawa i życ