Pan Bóg wiedząc ze nikt z ludzi o własnych siłach nie jest w stanie wypełnic Jego prawa i żyć dał nam z łaski możliwość uzyskania sprawiedliwości.

Na jakich warunkach? Dzieki wierze.Bóg postawł jeden warunek,abyśmy mogli stać się sprawiedliwymi w Jego oczach.

Jest to wymóg wiary.Każdy,kto wierzy w Jezusa,że jest On Chrystusem(Mesjaszem),Jego Synem posłanym przez  Niego,który umarł  za nasze grzechy i został przez Boga wskrzeszony z martwych,otrzyma sprawiedliwość przez taką wiarę.

Staje się to przez wiarę a nie przez wypełnianie uczynków prawa.

Każdy człowiek obojętnie z jakiego narodu pochodzi,zarówno z Zydów jak i z pogan.

I w tym momencie powrócimy do przykładu Izraela.Chociaż był on narodem wybranym,wierzył w jedynego prawdziwego Boga, otrzymał obietnice,prawo,które starał sie wypełniać,jednak nie uwierzył w Jezusa jako Mesjasza-syna Bożego,nie  może być zatem usprawiedliwiony w oczach Bożych.

I chociaz dziś tak samo jak w tamtych czasach Żydzi  modlą się do Boga,spełniają rozne starotestamentowe obrzędy, składaja ofiary,jednak nie spełnili oni wymogu jaki Bóg postawił wszystkim,którzy chca byc sprawiedliwi i otrzymac zycie wieczne.

Nie uwierzyli w Jezusa,a  Bóg mówi,że kto nie ma Syna nie ma tez Ojca.

Ten kto wierzy w Jezusa i przyjmuje uznaje Go za Mesjasza,Syna Bożego ten ma też Ojca i ma życie wieczne.

Bóg nie oczekuje od nas abysmy opierali się na naszej własnej sprawiedliwości,na naszych dobrych uczynkach.

Bóg sam ze Swej łaski daje nam własną sprawiedliwość,jeśli tylko uwierzymy w  Jego Syna.

Dlatego tez my wierzący  w Jezusa,nie  możemy nazywac niewierzących Żydów  swoimi starszymi bracmi.

Nie są oni naszymi braćmi,gdyż braćmi Biblia nazywa tych,którzy wierzą tak jak my.

Dzis bardzo często słyszymy o Żydach wyznających judaizm,że są oni starszymi braćmi chrześcijan,jednak w świetle Biblii nie jest to prawda.

Na przykładzie narodu izraelskiego widać jasno,że bez wiary nie mozna  zostać zbawionym,choćbysmy nie wiem bardzo starali się spełniać  rózne dobre uczynki i być tzw. dobrym człowiekiem.

A tak tez bardzo często słyszymy,że nie wazne w co wierzymy,byle by być dobrym człowiekiem.

Nie jest to niestety prawdą biblijną.

Najpierew musimy mieć prawdziwą wiarę we właściwe nauki  i dopiero będąc sprawiedliwym na podstawie wiary możemy spełniac dobre uczynki,które są owocem naszej wiary

To nie prawo jest powodem usprawiedliwienia,teraz  dla wszystkich którzy chca dostąpić usprawiedliwienia  wiara stała się prawem.