„Jeden Jest Pan,JEDNA WIARA  jeden chrzest” Ef.4:5

Oznacza to,że wszyscy ,którzy opierają swoją wiarę na Biblii,muszą wierzyć w te same prawdy w tą samą naukę.Nie może być tak,jak to niestety jest obecnie,że wszyscy którzy  nazywają się chrześcijanami,twierdzą że podstawą ich wiary jest tylko biblia,jednak ich nauka i zrozumienia słów biblii różni się i to  bardzo.

Nie mogą być prawdziwe prawdy, w które wierzą ŚJ i jednocześnie  prawdy wiary adwentystów czy zielonoświątkowców a zarazem prawdy wiary katolików i choćby chrystadekfian.Wiara  wszystkich tych odłamów tzw chrześcijańskich różni się od siebie i wiadomo,że  nauki te nie mogą wszystkie być Jprawdziwe.

A przecież Biblia mówi,że wiara jest tylko jedna,czyli jest jedna prawdziwa nauka,w którą należy wierzyc i dopiero ta wiara jest tą właściwą jedną wiarą.Tą jedyną prawdziwą prawdę biblijną  należy poznać i w nią tylko wierzyc.                                                                       Reszta jest po prostu fałszem i nie wolno w takie fałszywe nauki wierzyć,gdyż taka wiara nie daje zbawienia.                                                                                                                                Pan Bóg wzywa Pdo poznania prawdy o Sobie i o Jezusie i do wiary w tę prawdę,bo zbawienie jest z wiary,ale wiara musi być prawdziwa i jedna dla wszystkich wierzących.Jest to zatem podstawowy wymóg,dlatego Jezus powiedział ,że od poznania jedynego prawdziwego Boga i Jego samego zależy życie wieczne.

A to jest życie wieczne,aby poznali Ciebie jedynego,prawdziwego Boga oraz Tego,którego posłałes Jezusa  Chrystusa”Jana 17:3

Bóg pragnie aby wszyscy ludzie doszli do  dokładnego poznania prawdy o Nim i o Jezusie i aby w  nią wierzyli.

który pragnie,aby wszyscy  ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” 1Tym.2:4    Poznać Boga tzn.wiedzieć kim jest i tak samo wiedzieć kim jest Jezus  Chrystus.                    Jest tylko jedna prawda o Bogu i o Jezusie.Nie może być prawdą,że Bóg jest jeden i tylko jeden i jednoczesnie, w co wierzą inni,ze Bóg jest trójcą.

Nie może być  byc prawdę jednocześnie ,że Jezus jest archaniołem i to że jest bogiem w trójcy.Nie może być jednocześnie prawdziwa nauka  o preegzystencji Jezusa  z nauka o ty,że Jezus  nigdy wcześniej nie istniał.                                                                                              Biblia mówi,że Jezus mieszka w nas przez wiarę,a więc wiara musi być prawdziwa,we właściwe nauki.Biblia poucza nas i nawołuje wszystkich do poznania jednej prawdziwej nauki o Bogu i Chrystusie,czyli do jedności wiary,a ludzi,którzy doszli do dokładnego poznania prawdy i trwają w wierze w tę prawdę nazywa ludzmi doskonałymi.                           Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego,do człowieka doskonałego,do miary wielkości według pełni Chrystusa”Ef.4:13

A więcmusimy poznać prawdziwe nauki i trwać w nich,trwać w wierze.                                       Nie możemy wierzyc  w cokolwiek i jakkolwiek.Zawsze najpierw musi byc nauka a dopiero wiara w nia.Tak przedstawia to Biblia.Przyjrzyjmy się kilku przykładom z dziejów apostolskich,gdzie opisano jak pierwsi apostołowie nawoływali do wiary w Boga i Jezusa.

Najpierw głosili oni dokładnie naukę a potem nawoływali do wiary w nią.Tak było podczas pierwszego wystąpienia Piotra,o czym mówia  dzieje apostolskie  2:41.Tak  samo Filip głosił naukę i  słuchający po zapoznaniu się z tą nauka,wierzyli w nią i przyjmowali chrzest.Dz.ap 8:12 i 8:35.Apostoł Paweł,który w więzieniu pośpiesznie powiedział strażnikowi,że aby był zbawiony musi uwierzyć w Jezusa,zaraz potem gdy nastała sposobna chwila opowiedział mu dokładnie naukę i dopiero ochrził go.Dz,17:30-31.                 A więc zawsze  najpierw jest głoszenie nauki i dopiero wiara w prawdziwą naukę.  Jak już wspomniałam nie można wierzyć jakkolwiek i w cokolwiek,gdyż wiarę w fałszywe nauki biblia nazywa wiarą w nauki demonów.A więc jest to bardzo ważne aby mieć prawdziwą wiarę.                                                                                                                                                       Aby głosic naukę o Bogu i Jezusie,należy najpierw samemu poznać dokładnie prawdę.Czasami słyszy sie i czyta rzeczy,które nie mają potwierdzenia w Biblii.Nie wolno tego robić,gdyż nauki niezgodne z Biblia Biblia nazywa  naukami demonów,a o tych którzy je głoszą ,mówi że odpadli oni od wiary.Wierzą oni w to,co nie jest zgodne z prawdą i zwodzą ludzi.                                                                                                                                            „Duch zaś otwarcie mówi,że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary,skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów” 1 Tym.4::1                                                    A więc bardzo ważne jest abyśmy głosili nauki zgodne z Biblią,gdyż ponosimy odpowiedzialnośc za swoje słowa.                                                                                                      „Niech zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli,moi bracia,bo wiecie iż tym bardziej surowy czeka nas sąd” Jak.3::1