Słowa powyższe skierował Pan Jezus do apostoła Tomasza,który na wieść o  zmartwychwstaniu Jezusa,powiedział,że dopóki nie zobaczy Go osobiście to nie uwierzy.

Czytając  po raz kolejny Jana zaczęłam się zastanawiać nbad wiarą ludzi wspólczesnych Jezusowi. Zaczęłam im po prostu zazdrościć, dziwiąc się jednocześnie,dlaczego tak mało Żydów uwierzyło w Jezusa,jako posłanego Mesjasza,Syna Bożego. A przecież było to takie łatwe,uwierzyć w Jezusa.Dlaczego?                                                                                                                                                                            Otóż gdy się tę ewangelię aż roi się w niej od przykładów,że wiara współczesnych ludzi,do których Jezus został posłany,to wiara dzięki widzeniu.Jezus czynił wielkie znaki,cuda a  oni widząc je, mogli wierzyć w Niego. Jakże  było to proste i łatwe.                                                                      Prześledźmy teraz całą ewangelię Jana,gdyż  w niej najbardziej wydatnie przedstawiony jest ten temat.Pierwszym cudem,jakiego Jezus dokonał była zamiana wody w wino na weselu w Kanie w Galileii.Dokonał tego cudu w obecności swoich uczniów,którzy zobaczyli ten znak i uwierzyli w Niego.                                                                                                                                                                                                 „Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej.Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego  Jego uczniowie” Jana 2:11

Wyobraźmy sobie siebie w takiej sytuacji,na pewno chcielibyśmy tam być i to zobaczyć.My wierzymy chociaż nie widzieliśmy.Nie sposób omówić każdego  wersetu,który o tym mówi,bo jest ich bardzo dużo,ale zobaczmy jeszcze kilka najważniejszych. Samarytanka, z którą rozmawia Jezus, uwierzyła, że jest on Mesjaszem, gdyż wszystko o niej wiedział. 

Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż on nie jest Mesjaszem? Jana, 4:29

W galileii, skąd pochodził,  także uwierzyli w Niego dzięki temu, że widzieli, co uczynił w czasie świat w Jerozolimie

Kiedy jednak do Galilei, Galilelczycy przyjęli go, ponieaż widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt” Jana 4:45                                                                            Ciekawy przykład urzędnika królewskiego  opisany w Jana 4:48,który prosi Jezusa o uzdrowienie umierającego syna.Po uzdrowieniu  go,cała rodzina  uwierzyła w Jezusa.Pan Jezus mówi wprost,że jeżeli nie zobaczą  znaków i cudów ,nie są w stanie uwierzyć.              Całe tłumy szły za Jezusem,gdyż widzieli znaki i cuda jakie czynił. Częśc z nich z samej ciekawości i sensacji,część aby dzięki Jego cudom,najeść się chleba i nie być głodnym.Niewielu było zainteresowanych nauką,którą głosił.                                                       „Zaprawdę,zaprawdę powiadam wam:szukacie mnie nie dlatego,żeście widzieli znaki,ale dlatego żeście jedli chleb do sytości” Jana 6:26                                                                                                                    Podczas  Święta  Namiotów było tak samo,wielu w Niego uwierzyło dzięki temu ,że widziało znaki jakie uczynił.                                                                                                                    „Natomiast wielu spośród  tłumu uwierzyło w Niego i mówili:<<Czy Mesjasz,kiedy przyjdzie,uczyni więcej znaków niz On uczynił>> Jana 7:31                                                          Jeden z najbardziej doniosłych cudów,jakich Jezus dokonał,to wskrzeszenie Łazarza. Było bardzo wielu świadków tego wydarzenia.Wyobraźmy sobie,być tam i zobaczyć tak wielki cud. Jakże można widząc taki znak pozostać niewiernym.A jednak pomimo tak potęznego czynu tylko niewielka część ludzi uwierzyła.Wydaje się to nieprawdopodobne.Jednak ci,którzy uwierzyli,uwierzyli dzięki temu, co zobaczyli.                                                                    „Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to,czego Jezus dokonał,uwierzyło w Niego” Jana 11:45                                                                                               Nie mozna zrozumieć tych,którzy widząc tak wielkie znaki nie uwierzyli,nie może sie to pomieścić w głowie.Nie mogę sobie  tego wyobrazić.Dlatego też Pan Jezus powiedział do nich,że gdyby do nich nie mówił oraz gdyby nie widzieli znaków,które uczynił nie mieliby grzechu niedowiarstwa.Jednak w takiej sytuacji nie ma dla ich usprwiedliwienia.                   ”Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł,których nikt inny nie dokonał,nie mieliby grzechu.Teraz jednak widzieli je a jednak zninawidzili mnie  i Ojca mego” Jana 15:24             Dlatego Jezus powiedział o tych,którzy nie widzieli a jednak uwierzyli,że są błogosławieni.Są to wszyscy,którzy wierzą dzieki  Słowu Bożemu zapisanemu w Biblii.My nie widzieliśmy żadnych znaków ani cudów,nie widzielismy Pana Jezusa,jednak wierzymy.To cudowne byc nazwanym błogosławionym i to przez Pana Jezusa,to dla nas  przywilej i szczęście.Również  w Liście Piotra, o wierzących którzy nigdy nie znali Jezusa,nie widzieli  Go, apostoł  oświadcza,że należy nam sie cześć.                                          „Wam,zatem,którzy wierzycie,cześć! 1Piotra 2:7                                                                                My wierzący  na pewno nie zawiedziemy sie na swojej wierze,gdyż Bóg nagrodzi nas za naszą wiarę,życiem wiecznym.Cenna jest nasza wiara,wiara nie dzięki widzeniu,ala bezgraniczna wiara w Słowo Boże,bez ogladania zadnych znaków i cudów,tylko na podstawie słowa Bożego zapisanego w Biblii.To dlatego Pan Jezus mówi do Tomasza  te słowa.Apostoł Jan mówi na końcu swojej ewangeli,że te wszystkie znaki Jezus uczynił i zapisano je po to abyśmy w nie wierzyli.Jeśli będziemy wierzyć w zapisane słowa w Biblii,będziemy mieli życie wieczne.                                                                                                    „I wiele innych znaków,których nie zapisano w tej książce Jezus uczynił wobec uczniów.Te zaś zapisano,abyście wierzyli,że Jezus jest Mesjaszem,Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego” Jana 20:30-31                                                                              Jakże to piękne i cudowne,dlatego też dziękujmy Bogu za dar wiary,gdyz od Niego otrzymalismy wszystko przez Pana Jezusa Chrystusa. Módlmy sie też o umocnienie wiary.