Ostatnio bardzo dużo mówi się wszędzie  o wielkim wydarzeniu dla wyznawców katolickiej religii,mianowicie o ustanowieniu  ”świętym” przywódcy tego kościoła Jana Pawła,nazywanego przez wiernych ojcem świętym.                                                                                                                                                             Każdy człowiek, znający Boga,opierający swoją wiarę na Jego Słowie,Biblii,gdy słyszy to wszystko buntuje się w duchu i burzy jednocześnie,czując  wielką bezsilność i niemoc.                                                        Tak  jest w moim przypadku,czuję wielki smutek  widząc   ogromne masy ludzi ,które podążają drogą fałszu,nie znając prawdy.                                                                                                                                                             Czasem czuję po prostu  zwykłą złość,bo z drugiej strony wydaje mi się,że nie ma  żadnego usprawiedliwienia dla tych ludzi.                                                                                                                                              Żyjemy bowiem w czasach,gdy Słowo Boże jest dostepne powszechnie,bez przeszkód można czytać Biblię.Jakże łatwo  poznać prawdę.                                                                                                                                      Dlaczego więc  tyle ludzi pozwala się oszukiwac i iść drogą fałszywej nauki,dlaczego tak łatwo daje się zwodzić?Czasami aż chciałoby sie stanąć wśród tych tłumów i zawołać:”ludzie opamiętajcie się”Dla mnie to jest straszne.                                                                                                                                                                 Zobaczmy zatem co Biblia mówi na ten temat.Pan Jezus poiedział:                                                                          „Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem,jeden bowiem jest Ojciec wasz,Ten w niebie” Mat 23:9                                                                                                                                                                                                   Jakże proste słowa Jezusa,który nakazuje,aby nikogo na ziemi nie nazywać ojcem(oczywiście mowa o ojcu duchowym},a cóż dopiero ojcem świętym.Jeden jest tylko Ojciec dla nas prawdziwie wierzących-Bóg Ojciec,który jest w niebie.Jednego tylko mamy Ojca,który jest Święty,samego Najwyższego Boga w niebie,jedynego Stwórcę wszystkiego co istnieje.On jest naszym Ojcem,Ojcem dla tych ktorzy Go poznali i którzy przez wiarę w Jego Słowo  narodzili się na nowo  i są Jego dziećmi,dziećmi Bożymi.Będąc dziećmi Boga możemy do swojego Ojca w Niebie zwracać się Ojcze i nazywać Go Ojcem.    Do nikogo  z ludzi na ziemi nie możemy wołać „ojcze”,gdyż jednego tylko mamy Ojca w niebie.               Nic dziwnego zatem,że dla całej masy ludzi nie znających prawdziwego Boga i Jego Syna,Jezusa Chrystusa,Ten Bóg Ojcem nie jest.Mają oni swojego ziemskiego Ojca do którego wołają ojcze święty,do którego modlą się,zanoszą prośby.Jest on dla nich ojcem u którego szukają ratunku,wierząc że jest on w stanie wyjednać im łaski u Boga.                                                                                                                   Ciągle słyszymy o tym,że ludzie modlą się do Jana Pawła,modlą się do niego i przez niego. On ma wyjednać im łaski,cuda,uzdrowienia z chorób itp.Tym samym jest on dla nich pośrednikiem,tak właśnie uważają,chociaż najczęściej ostatnio słyszy się,że właściwie to już więcej niż pośrednikiem,gdyż wszelkie uzdrowienia i cuda jakich doświadczają pochodza bezpośrednio od niego.  A co Biblia mówi w prosty sposób o tym?                                                                                                                          „Albowiem jeden jest Bóg,JEDEN TEŻ POŚREDNIK między Bogiem a ludźmi,CZŁOWIEK Chrystus Jezus” 1 tym 2:5                                                                                                                                                                          Jakże jasne i proste słowa zrozumiałe dla każdegoJak bardzo obnażające i demaskujące fałszywe nauki.                                                                                                                                                                                              Nie ma żadnych innych pośredników do Boga prawdziwego i żaden człowiek nie może takich ustanowić.Nie ma  żadnych innych orędowników ani orędowniczek.                                                                     Jedynym naszym pośrednikiem jest Jezus Chrystus.Mamy już swojego Człowieka u Boga w niebie,który jest naszym pośrednikiem i rzecznikiem. Tylko przez Niego,przez Jezusa Chrystusa  możemy  zanosić do BBoga Ojca nasze prośby,modlitwy i podziękowania.To on wstawia sie za nami przed Ojcem w niebie.Zaden inny ustanowiony przez ludzi pośrednik,jakbyśmy go nie nazywali nie ma takiej możliwości,z różnych innych także względów,być pośrednikiem pomiędzy ludzmi i Bogiem.           Mając tak jasny przekaz Słowa Bożego,jak można wierzyć w takie rzeczy,że modląc się do Jana Pawła czy też innych tzw „świętych”,możemy zbliżyć się do prawdziwego Boga?                                                             Do kogo modla się ci wszyscy ludzie zwiedzeni fałszywymi naukami? Ich modlitwy nie docieraja do Boga prawdziwego,gdyż Pan Bóg nie uznaje żadnych innch pośredników  pomiędzy Nim i ludźmi.        To sam Bóg ustanowił  Tego jedynego pośrednika i tylko i wyłcznie przez  Niego przez Chrystusa mamy dostęp do Boga,którego możemy nazywać naszym Ojcem.                                                                            „Bo przez Niego jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca” Ef.2:18                                            Dlatego tez nie  wolno ustanawiać żadnych nowych pośredników do Boga ani też żadnych pośrednikow do  jedynego prawdziwego pośrednika.Biblia mówi jasno i prosto,że jest tylko jeden Bóg prawdziwy i jeden jedyny prawdziwy pośrednik do Tego Boga,a jest nim Człowiek Jezus Chrystus.         Dlatego czyńmy tak jak nakazuje  Biblia.                                                                                                                             „I wszystko cokolwiek działacie słowem, lub czynem,wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa,dziękując Bogu Ojcu przez Niego” Kol.3:17                                                                                                                                           I nie szukajmy ratunku u ludzi,którzy niczego nie mogą dla nas uczynić,szukajmy Boga przez jedynego pośrednika na to ustanowionego przez  Jego samego.                                                                              „Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku u którego nie ma wybawienia.Gdy tchnienie go opuści  wraca do swej ziemi,wówczas przepadaja jego zamiary” Psalm 146:3-4                                                 Gdy Jan Paweł umarł wrócił jak każdy człowiek do swej ziemi i jego zamiary przepadły.Nie ma on żadnej mocy uczynić dla nas nic dobrego ani nic złego,gdyz leży martwy w grobie.Nie poszedł on do nieba i nie jest przed Bogiem,nie może tez dla nas niczego załatwić,bo jest martwy.Biblia mówi, ze nawet wielki izraelski król Dawid,sługa Boga,nie poszedł do nieba,tylko leży w grobie,jak można zatem wierzyć,że Jan Paweł tam się znajduje.                                                                                                                              Tylko Jezusa wskrzesił Bóg z martwych i tylko Jezus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Boga i tylko On jest jedynym naszym pośrednikiem.Trzymajmy się zatem tylko Tego pośrednika,który zyje i ma moc wyjednać dla nas łaski u Boga.