Pisząc z roznymi ludźmi,zauważyłam,że najwiekszy problem mają oni ze zrozumieniem  nauki o preegzystencji Jezusa.

Dużo osób porzuciło naukę o trójcy,odeszło od  oddawania czczi obrazom i rzeźbom,jednak największą trudność sprawia im  porzucenie, wiary w tzw preegzystencję.Są także osoby,ktore nie wierzą,ze Jezus jest Bogiem w trojcy,nie wierzą w osobowosć ducha świętego, jednak trzymają sie nadal wiary w to,że Jezus zył w niebie jako osoba przed stworzeniem świata.Nie mogą porzucic tej nauki w żaden sposób.Niektórzy,jak swiadkowie jehowy twierdzą,że Jezus nie jest Bogiem w trójcy,jednak wierza,że preegzystował w niebie jako archanioł Michał i po wypełnieniu swojej misji na ziemi,powrocił do nieba i ponownie jest archaniołem Michałem.Jeszcze inni,wierzą,ze Jezus nie jest wprawdzie równy Ojcu,ze jest synem zrodzonym przez Boga,jednak wierzą,ze został on zrodzony przes stworzeniem świata i zył z Ojcem w niebie,a z do czasu gdy  zstapił na ziemię.I jedni i drudzy wierząze to przez preegzystującego Jezusa B,óg stwarzał swiat,albo nawet,że to Jezus jest stwórca wszystkiego.

Na dowód tego przytaczaja rózne znane wszystkim cztelnikom biblii wersety,które ich zdaniem potwierdzaja te nauke.Jest wsród nich wiele wersetów z ewangelii Jana i wiele innych.

W swoim opracowaniu na ten temat nie będę omawiać tych wersetów,które rzekomo mają potwierdzać preegzystencje Jezusa.Zostały one wszystkie omówione i opisane ba wiele sposobów w dziesiatkach opracowań,zarówno przez zwolenników jak i przeciwnikow  preegzystencji Jezusa.

W dzisiejszym swoim opracowaniu postaram się wyszukac z Biblii te wersety,ktore staja się dziwne a nawet bezsensowne w świetle nauki o preegzystencji Jezusa.Jest wiele takich wersetów,których nie dałoby się wytłumaczyc ani zrozumiec  gdyby nauka o przedludzkim bycie jezusa była prawda.Daję to po prostu do przemyślenia,aby czytający sam zastanowił się nad, nimi,czy mają one  sens.

Zacznę od Starego testamentu od Pwt.Pr.18::18

Wzbudze im proroka spośród ich braci,takiego jak ty i włozę w jego usta moje słowa,będzie im mówił wszystko,co mu rozkażę”

Werset ten mówi,że Bóg w przyszłosci wzbudzi Izraelitom proroka takiego jak Mojżesz,spośród  nich czyli z narodu Izraela.Wiemy,że proroctwo to to dotyczyło  wzbudzenia jezusa.Należy tu zadać sobie pytanie i zastanowić sie:Czy gdyby Jezus przed swoim narodzeniem w Betlejem istniał w niebie jako potęzna osoba,jako stwórca lub współtwórca wszystkiego,czy mozna by o Nim powiedzieć,ze będzie  takim samym czlowiekiem jak Mojżesz?Uważam,że nie.

Miałby wtedy wielką przewagę nad nami zwylymi ludzmi.W tym miejscu nasuwa się nastepne pytanie,czy Jezus w czasie swego ziemskiego życia miałby pamietać swoja niebiańska przeszłość.Gdyby tak było,na pewno nie mozna by było o Nim powiedzieć,że jest on taki jak Mojżesz,ani taki jak my.A przeciez Biblia mówi,że niczym/z wyjątkiem grzechu/ nie róznił sie od nas ,ludzi,których nazywa swoimi bracmi.

W wersecie tym powiedziane jest jeszcze,że Bóg wzbudzi Jezusa.Chodzi o znaczenie słowa „wzbudzi”.W wielu miejscach  Biblia mowi,że wzbudzić  kogoś tzn powołac do bytu kogoś,kto nie istnieje.Wzbudzić,znaczy dać mu życia,początek,spowodować jego zaistnienie.Mówi o tym wiele wersetów  min 1Sam 2:20.

„I błogosławił Heli Elkanie i jego żonie mówiąc:Niechaj ci Pan wzbudzi potomstwo z tej żony,w zamian za tego,którego odstąpila Panu”

Wzbudzenie  potomstwa Elkanie i annie to powołanie do życia  poczęcie  dzieci,których nigdy wczesniej nie było.Tak samo mówi werset Mat.22:24

„Nauczycielu,Mojżesz powiedział:jeśliby brat umarł bezdzietnie,poslubi brat jego wdowe po nim i wzbudzi potomstwo bratu swemu”

Wzbudzenie potomstwa bratu to znaczy powołanie do zycia dziecka którego nie było nigdy wczesniej.Tak samo mówi proroctwo o wzbudzeniu jezusa spośród braci takiego jak Mojżesz.

Potwierdza to werset Ew Łukasz 1:69,który mówi o wzbudzeniu Zbawiciela.Uzyty tu ten sam zwrot „wzbudzić” wskazuje na to samo znaczenie,na powołanie do życia Jezusa,którego nigdy wczesniej nie było.To wzbudzenie to inaczej poczęcie,poczatek życia Jezusa.

Anioł nakazał nazwać nazwac Jezusa tym imieniem zanim począl On się w żywocie.

„….tedy nadano mu imie Jezus,jak je nazwał anioł zanim się w żywocie poczeło” łk 2:21

Czyli zanim Jezus otrzymał od Ojca żywot,zanim począł się/zaistniał w łonie matki.Wtedy a nie wcześniej zaczeło się życie Jezusa.Te słowa nie byłyby prawdą,gdyby Jezus zył  w niebie przed swoim poczeciem sie w żywocie  na ziemi.Nie mógłby poczać sie w żywocie gdyby  juz wczesniej  przed swoim narodzeniem zył.Jego żywot byłby juz  wczesniej faktem,a słowa te byłyby nieprawdziwe.

Następne pytanie jakie się nasuwa, na ktore odpowiedz byłaby prakycznie niemożliwa jest pytanie  o sposób zamiany niebianskiego  życia Jezusa w zycie ziemskie.Nalezy zastanowić sie  co stalo sie z zyciem Jezusa w niebie.W jaki sposób miałaby nastapić zamiana takiego istnienia? Czy Jezus żyjący wcześniej w niebie,musiałby umrzeć i następnie zaistnieć w łonie Marii?Czy to życie przeistoczyc,przenieść  w jakis inny sposób z jednego w drugie?

Przyznac trzeba,że są to pytania bez odpowiedzi,zarówno jeden jak i drugi sposób byłby fantastyką.Biblia o niczym takim nie wspomina,nic takiego nie uczy.Przeciwnie Bibliajasno mówi o początku Jezusa w ew Mat.1:18 oraz podaje rodowód Mat.1:1

Niektorzy tłumaczą,że wersety te dotyczą tylko i wyłacznie  czasu poczęcia i narodzin Jezusa na ziemi.Twierdzą np,,ze słowa o zrodzeniu Jezusa o ktorych mówi Psalm 2:7  dotycza zrodzenia ,czyli powołania Jezusa do życia kiedyś w wieczności.Spotkalam się także  z taką wersją,że słowa Psalmu”jam cię dzis zrodził” dotyczą zmartwychwstania Jezusa.Niektorzy twierdza nawet,że ze dotyczą jednocześnie i jednego i drugiego czasu.Zastanowmy się teraz,czy może to być prawdą?

Jezus nazwany jest  jednorodzonym Synem Bożym>Jednorodzonym,czyli jednym,jeden raz w taki sposób powołanym przez Boga do życia.A więc nie może być prawdą,że najpierw Jezus był zrodzony kiedys w  wieczności,a następnie zrodzonyw chwili poczęcia na ziemi. Nie byłby wtedy jednorodzonym.Wtedy byłby zrodzony dwa razy.Tak Biblia nie naucza. Jezus był jeden raz zrodzony przez Boga Ojca,jedyny Syn zrodzony od razu z Boga przez Jego Ducha.Tylko Jezus jest takim czlowiekiem zrodzonym w ten sposób przez Ojca i urodzony przez ziemska matke dziewicą.Biblia nie mówi w żadnym wersecie  o zrodzeniu Syna w wiecznosci.

Słowa Psalmu 2:7 „synem moim jesteś jam cię dziś zrodził” dotyczą zrodzenia Jezusa czyli początku jego życia na ziemi.Wyjaśniają to słowa z Dz.Ap. 13:32-33.Wzbudzenie Jezusa  to jest zrodzenie Syna (33)a to zrodzenie jest spełnieniem obietnicy,która Bóg dał w przeszłości Izraelowi.(32)

Gdyby  Jezus  egzystował w niebie przed stworzeniem świata i slowa Psalmu tyczyly sie tamtego okresu,Bóg musialby dac  obietnicęIzraelowi(aby mogla byc obietnica)jeszcze wczesniej.A przeciez przed stworzeniem swiata naród izraelski nie istniał.Widac stad,że  słowa „synem moim jestes jam cie dzis zrodził”dotycza czasu zrodzenia jezusa na ziemi.Bog dał obietnice a następnie wypełnił ja ,w chwili powołania do Zycia Jezusa.

Następne wersety,które mogą miec wpływ na zrozumienie nauki o preegzystencji  Jezusa,to te,które mówią o Jezusieze będzie on Synem bożym.Zastanowmy sie czy miałyby sens slowa 2 Sam 7:12,gdzie Bog zapowiada wzbudzenie z rodu Dawida w przyszlosci potomka,o ktorym mowi,ze bedzie on  Jego synem?a Bog będzie dla niego Ojcem?Wiemy,że proroctwo to  dotyczyło Jezusa,jego przyjscia na swiat.Czy byłyby prawdziwe słow,ze uzyte jest slowo „”Bedzie”?Czas przyszły,ktory został użyty wskazuje,że Jezus dopiero bedzie synem bożym.Czy Bóg mógłby tak powiedziec,gdyby Jezus, w myśl nauki o preegzystencji istniał juz wtedy w niebie? Przecież wtedy już byłby synem Boga i nieprawdziwe byłyby słowa,ze dopiero bedzie Synem.Gdyby istniał od wieczności w niebie,tym samym od wiecznosci byłby juz Synem Bożym a Bóg byłby dla Niego Ojcem.Slowa te byłyby nieprawdziwe.Także słowa aniola Gariela,który mówi,ze Jezus dopiero bedzie nazwany synem po swoim urodzeniu,nie miałyby sensu.

Tyle pierwszej częsci na temat preegzystencjii, następne wersety na ten temat podam w drugiej częsci.